همکاران محترم برای دریافت لیست قیمت عمده عکس کارت ویزیت فروشگاه خود را از طریق تلگرام یا واتس آپ به شماره “۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵” ارسال کنید.

لیست قیمت امیرنیا

1398/05/01
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 206۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان ۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان8 عدد
مجموعه جلوبندی پژو 206۱,۰۸۷,۰۰۰ تومان ۹۹۹,۰۰۰ تومان6 عدد
سیبک طبق پژو 206۴۰۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 206۶۰,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 206۶۶,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل ماندو#1 عدد
سیبک تعادل پژو 206۸۳,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پژو 206اتمام موجودی1 عدد
دو شاخ رام پژو 206اتمام موجودی1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 206۸۸,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد فلزی پژو 206۴۲,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد کاچوئی پژو 206#1 عدد
میل ماهک پژو 206اتمام موجودی1 عدد
سه شاخ پلوس پژو 206اتمام موجودی1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 405۶۷۹,۰۰۰ تومان ۶۱۳,۰۰۰ تومان16 عدد
سیبک زیر اکسل پژو 405۵۷,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 405۷۱,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405۷۲,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405 (ماندو)#1 عدد
بوش طبق لبه دار پژو 405۲۴,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق جناقی پژو 405۵۰,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش جعبه فرمان پژو 405۹,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک موجگیر پژو 405 (ناودانی)۴۰,۰۰۰ تومان1 دست
لاستیک چاکدار پژو 405 (ژله ای)#1 دست
توپی سر کمک پژو 405 (ساده)۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک سمند ملی (طرح 206)#1 عدد
توپی سر کمک پژو 405 (دولبه)#1 عدد
میل موجگیر پژو 405۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دو شاخ رام پژو 405اتمام موجودی1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405۶۹,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (فلزی)۴۲,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (کاچویی)#1 عدد
دسته موتور زیر باطری پژو 405اتمام موجودی1 عدد
ضربه گیر دو طرفه پژو 405اتمام موجودی1 عدد
سر پلوس 22 خار ABS پژو 405##
سر پلوس 22 خار ABS پژو 405 پایه بلند (خار وسط)۳۴۹,۰۰۰ تومان#
سر پلوس 22 خار ساده پژو 405##
سر پلوس 24 خار ABS پژو 405۳۵۴,۰۰۰ تومان#
سر پلوس 24 خار ساده پژو 405##
مشعلی پلوس 22 خار چپ کوتاه پژو 405اتمام موجودی#
مشعلی پلوس 22 خار راست بلند پژو 405##
مشعلی پلوس 24 خار چپ کوتاه پژو 405اتمام موجودی#
مشعلی پلوس 24 خار راست بلند پژو 405##
سه شاخ پژو 405 24 خاراتمام موجودی#
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل ال 90۷۴۶,۰۰۰ تومان#
سیبک طبق کامل ال 90۲۰۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان ال 90۸۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل ال 90۶۱,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک زیر اکسل ال 90۵۴,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق لبه دار ال 90۵۹,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار ال 90۴۸,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور شاتونی ال 90۱۰۵,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پراید۵۰۶,۰۰۰ تومان#
سیبک طبق پراید بوش فلزی۱۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک طبق پراید بوش پلاستیکی۱۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پراید۴۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پراید۵۴,۰۰۰ تومان1 عدد
جعبه فرمان پراید۵۶۰,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق فلزی پرایداتمام موجودی1 عدد
بوش طبق لاستیکی پرایداتمام موجودی1 عدد
بوش اکسل پراید۲۵,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک تعادل پراید۲۹,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پراید۲۷,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پراید۵۵,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک منجید اگزوز پرایداتمام موجودی1 عدد
لاستیک نری و مادگی پراید۲۷,۰۰۰ تومان1 جفت
گردگیر کمک جلو پراید۲۳,۰۰۰ تومان1 عدد
گردگیر کمک عقب پراید۱۶,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور شماره 1 پراید۳۶,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور شماره 2 پراید۳۴,۰۰۰ تومان1 عدد
گردگیر پلوس ساده پراید۱۵,۵۰۰ تومان1 عدد
سرپلوس پراید 20 خار ساده۲۸۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سر پلوس پراید 19 خار ABS۲۸۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سر پلوس پراید 20 خار ABS##
سه شاخ پلوس پراید 19 خار ساده##
سه شاخ پلوس پراید 20 خار ساده##
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل تیبا454000 تومان#
سیبک طبق تیبا113000 تومان1 عدد
سیبک تعادل تیبا49000 تومان1 عدد
سیبک فرمان تیبا38000 تومان1 عدد
سیبک مفصل تیبا38000 تومان1 عدد
دیسک ترمز تیبا#1 عدد
سر پلوس تیبا ABS#1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل ریو454000 تومان#
سیبک طبق ریو113000 تومان1 عدد
سیبک تعادل ریو49000 تومان1 عدد
سیبک فرمان ریو38000 تومان1 عدد
سیبک مفصل ریو38000 تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک فرمان زانتیا41000 تومان1 عدد
سیبک تعادل زانتیا50000 تومان1 عدد
سیبک مفصل زانتیا41500 تومان1 عدد
بوش طبق لبه دار زانتیا20000 تومان1 عدد
بوش طبق جناقی زانتیا49000 تومان1 عدد

همکاران محترم برای دریافت لیست قیمت عمده عکس کارت ویزیت فروشگاه خود را از طریق تلگرام یا واتس آپ به شماره “۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵” ارسال کنید.