همکاران محترم برای دریافت لیست قیمت عمده عکس کارت ویزیت فروشگاه خود را از طریق تلگرام یا واتس آپ به شماره “۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵” ارسال کنید.

لیست قیمت رفیع نیا

1398/02/03
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 206۱,۰۰۴,۰۰۰ تومان ۹۱۳,۰۰۰ تومان8 عدد
مجموعه جلوبندی پژو 206۸۹۴,۰۰۰ تومان ۸۲۵,۰۰۰ تومان6 عدد
سیبک طبق پژو 206۳۴۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 206۴۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 206۵۳,۰۰۰ تومان۵۵,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 206 (طرح ماندو)۱,۰۰۴,۰۰۰ تومان ۹۱۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک تعادل پژو 206۵۹,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 206 (معمولی)۷۳,۰۰۰ تومان۷۶,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 206 (روغنی)۷۳,۰۰۰ تومان۷۶,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پژو 206۴۶,۵۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 206 تیپ 5۱۶۶,۰۰۰ تومان۲۰۳,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 206 تیپ 21 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پژو 405۵۲۱,۰۰۰ تومان14 عدد
سیبک زیر اکسل پژو 405۴۲,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پژو 405۵۷,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405۴۳,۵۰۰ تومان۴۷,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پژو 405 (طرح ماندو)
میل موجگیر پژو 405۳۷,۵۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق جناقی پژو 405۴۷,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق لبه دار پژو 405۲۲,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پژو 405 (لاستیکی)۹,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پژو 405 (فلزی)۹,۰۰۰ تومان۱۱,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (کاچوئی)۴۱,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور گرد پژو 405 (فلزی)۴۱,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405 (معمولی)۶۲,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو 405 (روغنی)۶۲,۵۰۰ تومان۶۵,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پژو 405 (معمولی)۴۵,۵۰۰ تومان۴۶,۷۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پژو 405 (اورینگ دار)۴۵,۵۰۰ تومان۴۶,۷۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پژو 405۱۹۸,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پژو 405۲۱۱,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل سمند۵۶۱,۰۰۰ تومان12 عدد
سیبک تعادل سمند۵۷,۵۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک سمند EF71 عدد
دیسک چرخ جلو سمند EF7۲۲۶,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل پراید۴۱۹,۰۰۰ تومان#
سیبک طبق پراید (لاستیکی)۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک طبق پراید (فلزی)۱۰۰,۰۰۰ تومان۱۰۳,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پراید۴۱,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پراید (معمولی)۴۱,۵۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل پراید (هیدرولیک)۴۱,۵۰۰ تومان۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
جعبه فرمان پراید۴۸۹,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پراید (لاستیکی)۱۵,۵۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان1 عدد
بوش طبق پراید (فلزی)۱۵,۵۰۰ تومان۲۰,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور پراید (شماره یک)۸۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دسته موتور پراید (شماره دو)۶۶,۰۰۰ تومان1 عدد
توپی سر کمک پراید۵۷,۵۰۰ تومان1 عدد
لاستیک تعادل پراید۱۷,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک چاکدار پراید۱۷,۰۰۰ تومان1 عدد
لاستیک نری و مادگی پراید۱۶,۰۰۰ تومان1 جفت
دیسک چرخ جلو پراید۱۲۵,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (قدیم)۲۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (جدید)۲۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید (ABS)۲۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پراید وانت (151)۲۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
جلوبندی کامل تیبا۶۰۶,۸۰۰ تومان#
سیبک طبق تیبا۱۵۸,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک تعادل تیبا۵۷,۵۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان تیبا۴۲,۹۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل تیبا۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو تیبا۱۸۵,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب تیبا۱۹۴,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب تیبا (ABS)۱۹۴,۰۰۰ تومان۱۹۹,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک طبق تکی پیکان۴۵,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک فرمان پیکان۴۰,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک بغل شاسی پیکان۴۸,۰۰۰ تومان1 عدد
کاسه چرخ عقب پیکان۱۷۱,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو پیکان۱۲۶,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک فرمان ال 90۷۲,۰۰۰ تومان1 عدد
سیبک مفصل ال 90۴۱,۰۰۰ تومان1 عدد
دیسک چرخ جلو ال 90۲۲۶,۰۰۰ تومان1 عدد
نام کالاقیمتتعداد
سیبک تعادل زانتیا۵۷,۰۰۰ تومان1 عدد

همکاران محترم برای دریافت لیست قیمت عمده عکس کارت ویزیت فروشگاه خود را از طریق تلگرام یا واتس آپ به شماره “۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵” ارسال کنید.