جهت دریافت لیست قیمت همکاری , لطفا با شماره تلگرام ۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵ در ارتباط باشید.

نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
جلوبندی کامل پژو ۲۰۶۴۷۲۰۰۰ تومان#
مجموعه جلوبندی پژو ۲۰۶۴۳۲۰۰۰ تومان#
سیبک طبق پژو ۲۰۶۱۸۴۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان پژو ۲۰۶۲۹۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پژو ۲۰۶۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پژو ۲۰۶ (طرح ماندو)۳۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک تعادل پژو ۲۰۶۳۵۰۰۰ تومان۲ عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو ۲۰۶ (معمولی)۳۷۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو ۲۰۶ (روغنی)۳۸۰۰۰ تومان۱ عدد
بوش طبق پژو ۲۰۶۲۴۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو پژو ۲۰۶ تیپ ۵۱۰۷۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو پژو ۲۰۶ تیپ ۲۸۶۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
جلوبندی کامل پژو پارس۲۲۶۰۰۰ تومان#
سیبک زیر اکسل پژو پارس۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان پژو پارس۳۷۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پژو پارس۲۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پژو پارس (طرح ماندو)۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
میل موجگیر پژو پارس۲۷۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق جناقی پژو پارس۲۷۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق لبه دار پژو پارس۱۷۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار پژو پارس (لاستیکی)۵۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار پژو پارس (فلزی)۴۰۰۰ تومان۴ عدد
دسته موتور گرد پژو پارس (کاچوئی)۲۴۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور گرد پژو پارس (فلزی)۲۳۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو پارس (معمولی)۳۱۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور دو سر پیچ پژو پارس (روغنی)۳۳۰۰۰ تومان۱ عدد
توپی سر کمک پژو پارس (معمولی)۲۵۰۰۰ تومان۲ عدد
توپی سر کمک پژو پارس (اورینگ دار)۲۵۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو پژو پارس۹۵۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب پژو پارس۱۰۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
سیبک زیر اکسل دنا۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان دنا۳۷۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل دنا۲۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل دنا (طرح ماندو)۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک تعادل دنا۲۷۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق جناقی دنا۲۷۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق لبه دار دنا۱۷۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار دنا (لاستیکی)۵۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار دنا (فلزی)۴۰۰۰ تومان۴ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
جلوبندی کامل سمند۲۵۴۰۰۰ تومان#
سیبک زیر اکسل سمند۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان سمند۳۷۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل سمند۲۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل سمند (طرح ماندو)۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک تعادل سمند۳۵۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق جناقی سمند۲۷۰۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق لبه دار سمند۱۷۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار سمند (لاستیکی)۵۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک چاکدار سمند (فلزی)۴۰۰۰ تومان۴ عدد
دسته موتور گرد سمند (کاچوئی)۲۴۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور گرد سمند (فلزی)۲۳۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور دو سر پیچ سمند (معمولی)۳۱۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور دو سر پیچ سمند (روغنی)۳۳۰۰۰ تومان۱ عدد
توپی سر کمک سمند (معمولی)۲۵۰۰۰ تومان۲ عدد
توپی سر کمک سمند (اورینگ دار)۲۵۰۰۰ تومان۲ عدد
توپی سر کمک سمند EF7۴۲۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو سمند معمولی۹۵۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو سمند EF7۱۰۸۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب سمند۱۰۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
جلوبندی کامل پراید۱۶۷۰۰۰ تومان#
سیبک طبق پراید (لاستیکی)۵۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک طبق پراید (فلزی)۵۴۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان پراید۲۸۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پراید (معمولی)۲۸۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل پراید (هیدرولیک)۳۱۰۰۰ تومان۲ عدد
جعبه فرمان پراید۲۸۳۰۰۰ تومان۱ عدد
بوش طبق پراید (لاستیکی)۶۵۰۰ تومان۲ عدد
بوش طبق پراید (فلزی)۸۰۰۰ تومان۲ عدد
دسته موتور پراید (شماره یک)۳۴۰۰۰ تومان۱ عدد
دسته موتور پراید (شماره دو)۳۳۰۰۰ تومان۱ عدد
توپی سر کمک پراید۲۸۰۰۰ تومان۲ عدد
لاستیک تعادل پراید۲۵۰۰ تومان۴ عدد
لاستیک چاکدار پراید۵۵۰۰ تومان۲ عدد
للاستیک نری و مادگی پراید (جفت)۵۰۰۰ تومان۲ جفت
دیسک چرخ جلو پراید۶۴۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب پراید (قدیم)۷۵۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب پراید (جدید)۷۵۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب پراید (ABS)۸۰۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب پراید وانت (۱۵۱)۱۱۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
جلوبندی کامل تیبا۳۱۳۰۰۰ تومان#
سیبک طبق تیبا۸۵۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک تعادل تیبا۳۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان تیبا۲۸۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل تیبا۳۰۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو تیبا۹۲۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب تیبا۹۵۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب تیبا (ABS)۱۰۰۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
جلوبندی کامل ریو۳۱۳۰۰۰ تومان#
سیبک طبق ریو۸۵۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک تعادل ریو۳۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان ریو۲۸۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل ریو۳۰۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو ریو۹۲۰۰۰ تومان۲ عدد
کاسه چرخ عقب ریو۹۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
سیبک فرمان آردی هیدرولیک۲۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان آردی معمولی۲۶۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل آردی هیدرولیک۲۹۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل آردی معمولی۲۹۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو آردی۸۶۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو روآ (ABS)۸۶۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
سیبک طبق تکی پیکان۲۹۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک فرمان پیکان۲۶۰۰۰ تومان۴ عدد
سیبک بغل شاسی پیکان۳۰۰۰۰ تومان#
کاسه چرخ عقب پیکان۸۸۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو پیکان۶۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
سیبک فرمان ال ۹۰۴۲۰۰۰ تومان۲ عدد
سیبک مفصل ال ۹۰۳۲۰۰۰ تومان۲ عدد
دیسک چرخ جلو ال ۹۰۱۱۵۰۰۰ تومان۲ عدد
نام کالاقیمتتعداد در هر خودرو
سیبک تعادل زانتیا۳۴۰۰۰ تومان۲ عدد