لیست قیمت قدرت پور

1398/02/03

همکاران محترم برای دریافت لیست قیمت عمده تصویر کارت ویزیت فروشگاه خود را از طریق تلگرام یا واتس آپ به شماره “۰۹۳۸۱۱۹۴۶۳۵” ارسال کنید.

نام کالاتعداد در کارتنقیمت
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش جناقی پژو 40554 عدد21000 تومان
بوش طبق لبه دار پژو 405168 عدد10000 تومان
بوش جعبه فرمان پژو 405168 عدد4700 تومان
بوش دو شاخ پژو 405168 عدد5000 تومان
بوش پایه کمک پژو 405168 عدد6500 تومان
دسته موتور آلمینیوم گرد پژو 40554 عدد17000 تومان
دسته موتور دو سرپیچ پژو 40524 عدد26000 تومان
توپی سرکمک اورینگ دار پژو 40532 عدد17000 تومان
گردگیر قرقری فرمان پژو 405168 عدد5600 تومان
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پژو 40532 عدد11500 تومان
گردگیر پلوس روی گیربکس پژو 40532 عدد11500 تومان
گردگیر پلوس پشت چرخ پژو 40532 عدد11500 تومان
گردگیر پلوس سه خار پژو 40532 عدد11500 تومان
گردگیر دو سر گشاد پژو 40532 عدد10000 تومان
گردگیر جلو پژو 40520 عدد9500 تومان
گردگیر یه سر تنگ پژو 40532 عدد10500 تومان
موجگیر چاکدار پژو 405216 عدد3300 تومان
توپی سرکمک معمولی پژو 40532 عدد16500 تومان
ضربه گیر دو طرفه پژو 40554 عدد10000 تومان
میله موجگیر پژو 40580 عدد17500 تومان
نعلبکی بالای توپی سرکمک پژو 405168 عدد4500 تومان
زیر باطری پژو 40554 عدد10000 تومان
توپی سرکمک سمند EF711 عدد37500 تومان
دو شاخ کامل پژو 40530 عدد16000 تومان
دسته موتور گرد کاچوئی پژو 40554 عدد17500 تومان
ضربه گیر سر کمک پژو 40554 عدد9500 تومان
لاستیک چاکدار پژو 405168 عدد# تومان
گردگیر 24 خار سمندی32 عدد11500 تومان
گردگیر پلوس سمندی32 عدد11500 تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
تعادل پراید300 عدد1750 تومان
موجگیر چاکدار پراید110 عدد3500 تومان
بوش اکسل پراید48 عدد6500 تومان
بوش طبق پراید116 عدد4400 تومان
گردگیر کمک عقب پراید24 عدد7800 تومان
گردگیر کمک جلو پراید32 عدد7200 تومان
گردگیر پلوس سه خار پراید45 عدد10500 تومان
گردگیر پلوس ساده پراید45 عدد10500 تومان
گردگیر جعبه فرمان32 عدد10500 تومان
دسته موتور شماره 1 پراید24 عدد27000 تومان
دسته موتور شماره 2 پراید32 عدد25000 تومان
دسته موتور شماره 3 پراید20 عدد35000 تومان
نر و ماده سرکمک پراید116 عدد3500 تومان
زیر فنر عقب CNG پراید70 عدد5500 تومان
زیر فنر جلو CNG پراید90 عدد5000 تومان
بست اگزوز پراید116 عدد2750 تومان
توپی سرکمک پراید32 عدد22500 تومان
بوش طبق آهنی 47 پراید پراید116 عدد6000 تومان
بوش پایه کمک لاستیکی پراید116 عدد6000 تومان
بوش پایه کمک آهنی پراید116 عدد6500 تومان
بوش طبق آهنی 30 پراید116 عدد6300 تومان
زیر فنر جلو پراید80 عدد3100 تومان
زیر فنر عقب پراید80 عدد3100 تومان
بوش طبق لاستیکی 30 پراید116 عدد4700 تومان
لاستیک رام خورشیدی پراید223 عدد1500 تومان
لاستیک رام پراید223 عدد1700 تومان
گردگیر جعبه فرمان هیدرولیک پراید32 عدد10500 تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
بوش طبق ال 90108 عدد17000 تومان
توپی سرکمک ال 9040 عدد19500 تومان
دسته موتور شاطونی ال 9015 عدد55000 تومان
چاکدار ال 90108 عدد3300 تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
تعادل پیکان144 عدد2200 تومان
سه گوش پیکان60 عدد6100 تومان
قامه پیکان480 عدد1050 تومان
موجگیر پیکان1000 عدد900 تومان
بوش طبق پژویی پیکان220 عدد2200 تومان
بوش طبق پیکان220 عدد2200 تومان
بوش طبق اهنی پیکان116 عدد6700 تومان
گردگیر کمک پیکان50 عدد5000 تومان
گردگیر جعبه فرمان RD70 عدد13000 تومان
زیر فنر دولبه پیکان50 عدد5500 تومان
چاکدار پیکان116 عدد1750 تومان
بست اگزوز پیکان116 عدد2750 تومان
دسته موتور دو تیکه RD24 عدد22500 تومان
دسته موتور با پایه RD24 عدد25500 تومان
گردگیر پیکان جعبه ای24 عدد5500 تومان
نام کالاتعداد در کارتنقیمت
قامه فنر نیسان144 عدد2000 تومان
تعادل نیسان216 عدد2500 تومان
ضربه گیر نیسان#33000 تومان